ស្រីៗគ្នាយើងប្រយ័ត្ន ជិះ passapp យប់ឡើង!!! ស្រីស្អាតម្នាក់ត្រូវ passapp ជិះរកផ្លូវស្ងាត់ ឈប់យកកំបិតមកភ្ជុង សំណាងល្អវាមិនធ្វើអី យកតែរបស់

យោងតាមប្រភពហ្វេសបុករបស់ស្រីស្អាតម្នាក់ ដែលមានឈ្មោះថា Jee Mey បានបង្ហោះរឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតមួយក្នុងជីវិតទាក់ទងនឹងការជិះPassApp ហើយត្រូវម្ចាស់ម៉ូតូកង់បីPassApp ជិះទៅរកកន្លែងស្ងាត់រួចភ្ជង់ប្លន់។ យោងទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់ស្រីស្អាត Jee Mey បានរៀបរាប់ថា « អ្នកដែលជិះ Pas app ប្រយ័ត្នតិចព្រោះអីខ្ញុំជួបហើយយប់មិញវាជិះរកផ្លូវស្ងាត់វាឈប់យកកំបិតមកភ្ជុងខ្ញុំយកម៉ងសំណាងហើយដែលវាមិនធ្វើអីខ្ញុំតែរបស់អស់ហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកដែលជិះpas app