ជួយស៊ែរម្នាក់មួយទៅដើម្បីការពារខ្លួន!! គាថាសំរាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរព្រៃ “គាថាចងមាត់ពស់” និង “ថ្នាំបន្សាបពិសពស់គ្រប់ប្រភេទ”

“គាថាចងមាត់ពស់” ៚ហ៊ុចជុជ្ជៈ សំហ៊ុចជុជ្ជៈ ហិបាគ្រុទ្ធោ៚ (សូត្រ ១ចប់ ហើយផ្លុំដាក់ជាយកន្សែងរួចចងគួចជាយកន្សែងនោះហើយសូត្រ១ ចប់ទៀតផ្លុំដាក់គំនួច) *គូសចំណាំថា ពេលចង បន្ទាប់មកត្រូវស្រាយ កុំឱ្យមានបាប។“គាថាស្រាយមាត់ពស់” ៚ឥតិមុលា៚*សូត្រ១ចប់ផ្លុំដាក់រួចស្រាយហើយរលាស់ចេញ។“គាថាចងមាត់ពស់” (វិធីប្រើមូរគួចចុងអាវ ឬ ចុងស្មៅ)៚ឥតិមលិ៚“គាថាស្រាយមាត់ពស់” ៚ឥតិមលា៚ *ពេលសូត្ររួចស្រាយលាចុងអាវ ឬ ចុងស្មៅវិញកុំឱ្យបាប ។ *គាថានេះសក្តិសិទ្ធិណាស់ ពេលដើរទីព្រៃ រឺ ស្រែយប់ព្រលប់ ។

“ឪសថបន្សាបពិសពស់គ្រប់ប្រភេទ”ច្របាច់ទឹកក្រូចសើច និង ច្របាច់ទឹកថ្មាំខ្លាំង ឱ្យអ្នកជំងឺផឹកមួយ ឫពីស្លាបព្រៀរបាយ ហើយសំគាល់បើកាលណាអ្នក ជំងឺក្អួតធ្លាក់មកមិនទាន់អស់ឱ្យពិសារឪសថបន្ថែមទៀត ។“ឪសថបន្សាបពិសពស់គ្រប់ប្រភេទ” ម្ទេសបុកលាយជាមួយថ្នាំខ្លាំង(ថ្នាំជក់) លាយទឹកបន្តិចរាងបុិៗហើយពូតយកទឹកមួយស្លាបព្រាបាយឱ្យអ្នកជំងឺផឹក ហើយកាកថ្នាំយកមកបិតបំពោកលើរបួស ។“ឪសថបន្សាបពិស”ដូចជា៖ក្អែប,ខ្ទួយ,ឃ្មុំ,ពិសត្រីអណ្តែង,ខ្យាដំរី…” ជ័រល្ហុង “យកមកលាបត្រង់កន្លែងត្រូវពិស ៕៚