សុំជួយស៊ែរឲ្យដល់ម្ចាស់កាបូបផង! បងប្រុសអ្នករត់កង់បីឥណ្ឌា​ម្នាក់ បានពឹងឲ្យផុសស្វែងរក​ម្ចាស់​កាបូបស្ពាយក្រោយទាំងពីរ​ ដែលភ្ញៀវភ្លេចនៅលេីកង់បីរបស់គាត់

បងប្រុស​ ក្រឹស្នាគាត់ជា​ អ្នករត់កង់បីឥណ្ឌា​ ហេីយជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំ​ គាត់សុំអោយជួយផុសស្វែងរក​ម្ចាស់​កាបូបស្ពាយក្រោយទាំងពីរ​ ដែលភ្ញៀវភ្លេចនៅលេីកង់បីឥណ្ឌារបស់គាត់​! ម្ចាស់កាបូបបមានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ដូចខាងក្រោម​ ដូច្នេះបេីម្ចាស់កាបូបបានឃេីញ​ សូមទាក់ទង​មក​បងក្រឹស្នាម្ចាស់កង់បីឥណ្ឌាផ្ទាល់​: 016 588 144 / 078 588 144៕ 17.02.19 ប្រភព៖ Da Vann Seatv