ម៉ែដេីរលក់នំគូឆាយ​ ដេីរទូលត្រកួនលក់ ដេីរលក់នំចេកចៀន សុីឈ្នួលបោសផ្ទះគេ​ មួយថ្ងៃបានលុយ 10000៛ ពេលលឺកូនសមត្ថកិច្ចឃាត់ ញ័រអស់ដៃជើង តែពួកលោកកូនវិញ ស្លៀកពាក់តែងខ្លួនជាងកូនឧកញ៉ា​ទៀត…

ម៉ែដេីរលក់នំគូឆាយ​ ដេីរទូលត្រកួនលក់ ដេីរលក់នំចេកចៀន សុីឈ្នួលបោសផ្ទះគេ​ មួយថ្ងៃបានលុយ10000rអីទេ! តែពួកលោកកូនស្លៀកពាក់តែងខ្លួនជាងកូនឧកញ៉ា​ទៀត​ អ្នកមិនដឹងស្មានម៉ែឪរកសុីធំដុំណាស់! ពេលមានរឿងម៉ែដេីរខ្ចីបុលគេ​ លេីកម្រាមដៃ10​ ក្បាលស្ទេីរដល់ដីដេីម្បីទៅលោះកូនចេញមក​! អត់ដឹងយកអីមកគិត​ទេ! ពិតជាក្តុកក្តួលណាស់