អរគុណភាពស្មោះត្រង់របស់ប្អូនប្រុស! ប្អូនប្រុសធ្វើការនៅ ការ៉ាសសាំង PTT ពេជ្រនិល រើសបានទូរស័ព្ទ iPhone XS Max ហើយទុកអោយម្ចាស់ដើមវិញ ដោយមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានបុគ្គលិកការ៉ាស់សាំង PTT ម្នាក់បានរើសទូស័ព្ទ iPhone XS Max របស់ភ្ញៀវ ហើយគាត់រក្សាទុកជូនម្ចាស់ដើមវិញ ដោយមិនមានចិត្តលោភលន់ចង់យកនោះទេ ហើយម្ចាស់ទូស័ព្ទ iPhone XS Max ក៏បានសម្តែងការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបគាត់យ៉ាងខ្លាំង ដោយបងស្រីបានសរសេររៀបរាប់ថា៖ “អរគុណប្អូនប្រុសធ្វើការនៅការ៉ាសសាំង PTT នៅពេជ្រនិលដែលបានរើសបានទូរស័ព្ទ iPhone XS Max ហើយទុកអោយវិញ”។ នេះជាគំរូល្អមួយសម្រាប់សង្គម សុំបងប្អូនស៊ែរ