អាណិតណាស់ម្តាយគេម្តាយយើង! ម្តាយនារីរងគ្រោះនិយាយទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងពេក ថាគាត់មិនចង់បានប្រាក់ទេ គាត់ចង់ឲ្យនារីបង្កមកទទួលទោស មិនមែនជាឪពុករបស់នាងទេ…

បើតាមសម្តីម្តាយជនរងគ្រោះទាមទារឲ្យអ្នកបុក មកទទួលខុសត្រូវដោយគាត់បានលើកឡើងថា៖ “គាត់មិនចង់បានប្រាក់នោះទេ គឺគាត់ចង់បានយុត្តិធម៏ជូនកូនស្រី របស់គាត់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ ម្តាយជនរងគ្រោះបានបន្តទៀតថា គាត់ចង់ឲ្យនារីដែលបើកឡានបុកកូនស្រីគាត់មកទទួលទោស មិនមែនជាឪពុករបស់នាងទេ”។ ដោយសារតែអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្លាំងពេក ម្តាយជនរងគ្រោះមិនអាចនិយាយអ្វីច្រើននោះឡើយ”។ . សុំនារីដែលជនបង្ក ឆាប់ចេញមុខមកទទួលខុសតាមផ្លូវច្បាប់ និងសុំទោសគ្រួសារនៃសពផង។