អ្នកមានម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនេះហេងហើយ! នៅតំបន់ទាំងនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ និងខេត្តកណ្តាល នឹងដាច់ភ្លើងមួយព្រឹកទល់ល្ងាចរយះពេល៤ ថ្ងៃ

អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្គលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​ ​រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៩​ នៅតំបន់មួយចំនួន​ទៅតាមពេលវេលា​ និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖