៤ សន្លឹកបង្ហាញពីំផ្លូវថ្មើរជើងថ្មីនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុី

ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការរៀបចំការឺឡាថ្មីសម្រាប់អ្នកថ្នើរជើង ដើម្បីសោភ័ណភាពទីក្រុង ក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ អោយជៀសផុតពីការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរ។ ការរៀបចំការឺឡាថ្មីនេះ មានគំនូសចែកដាច់សម្រាប់ផ្លូវអ្នកថ្មើរជើងតែម្តង និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចតយានយន្ត​ គ្រប់ប្រភេទឈប់ចតលើចិញ្ចើមផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងឡើយ។

បន្ទាប់ពីរៀបចាំការឺឡាថ្មីនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមរួចរាល់ហើយនោះ សាលារាជធានីបានបន្តធ្វើការរៀបចំការឺឡានៅតាមបណ្តោយមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុីបន្តទៀត ដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកថ្មើរជើងទាំងអស់ ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលសិក្សានៅម្តុំនោះតែម្តង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការឺឡាថ្មើរជើងមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សុី ដែលរៀបចំហើយ៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ Khmer Note